Eesti keskmine palk

Eesti keskmine palk on Statistikaameti poolt ametlikult deklareeritud andmete alusel arvutatav keskmine töötasu (brutopalk), millest ei ole arvestatud maha makse.

Keskmist kuupalka mõjutavad tegevusalad, kus on teistest tunduvalt rohkem palgatöötajaid. Eestis selleks on töötlev tööstus, kus töötab ligikaudu neljandik Eesti palgatöötajatest. Keskmist palka kõigutavad ka ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. Näiteks finantsvahenduse, müügi ja kinnisvara vahenduse tegevusaladel. Ka jõulupreemia arvutatakse palga sisse. Vaata ka miinimumpalk.

Eesti keskmine palk 2008 – 2016 (2017)

Tabelis keskmine brutopalk kuus, eurodes. Netopalga arvutamiseks on palgakalkulaator.

Aasta I kvartal II kvartal III kvartal IV kvvartal
2017
2016 1091 € 1163 €
2015 1010 € 1082 € 1045 € 1105 €
2014 966 € 1023 € 977 € 1039 €
2013 900 € 976 € 930 € 986 €
2012 847 € 900 € 855 € 916 €
2011 792 € 857 € 809 € 865 €
2010 761 € 825 € 761 € 814 €
2009 776 € 813 € 752 € 783 €
2008 788 € 850 € 800 € 838 €

Tegevusalade keskmine palk 2012

2012. aastal oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta 1203 eurot kuus ja 7.98 eurot tunnis. Tabelis keskmine brutopalk kuus ja tunnis. Eurodes.

Tegevusala Keskmine / kuus Keskmine / tunnis
Info ja side 1448 € 8.66€
Finants ja kindlustus 1443 € 8.42 €
Elektrienergia 1297 € 7.67 €
Teadusalane tegevus 1147 € 6.86 €
Mäetööstus 1135 € 6.70€
Avalik haldus 1037 € 6.17 €
Ehitus 938 € 5.68 €
Veevarustus 903 € 5.37 €
Tervishoid 882 € 5.27 €
Töötlev tööstus 864 € 5.25 €
Veondus ja laondus 849 € 4.89 €
Hulg- ja jaekaubandus 840 € 5.04 €
Haldustegevused 785 € 4.65 €
Põllumajandus 752 € 4.35 €
Haridus 735 € 4.64 €
Meelelahutus 729 € 4.44 €
Kinnisvara 653 € 3.95 €
Majutus/toitlustus 557 € 3.49 €
Teenindav tegevus 498 € 3.07 €

Allikas: Eesti Statistikaamet