Sõiduauto soetamine ja kasutusrent. 50% käibemaks.

Alates 01.12.2014 saab ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutusrendile võtmisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste soetamisel maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksust. Kui maksukohustuslane lähtub sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS § 29 lõikest 4 (ettevõtlus ja mitteettevõtlus) ja tema sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsus on alla 50%, saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele. Kui üheaegselt on maksustatav ja maksuvaba käive, siis vastavalt maksustatava käibe osatähtsusele (KMS § 32), kuid mitte rohkem kui 50%.

Näiteks: ettevõtte sõiduautot kasutatakse 30% mitteettevõtluseks ja 70% ettevõtluseks, saab seaduse järgi sisendkäibemaksuks arvestada 50 %. Kui 30% kasutatakse ettevõtluseks ja 70% mitteettevõtluseks, tuleb sisendkäibemaksuks arvestada 30%.

Käibemaksu seaduse muudatus. 1000 eurosed arved.

01.11.2014 jõustub käibemaksu seaduse muudatus, mille järgi tuleb hakata esitama 1000 euroste arvete korral tehingupartneri kohta KMD lisa INF. See esitatakse koos KMD-ga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimest korda esitatakse 22. detsembriks 2014 novembrikuu kohta.

NB! INF vormil ei kajastata – arveid eraisikutele.
vormi A osal – müügiarved
vormi B osal – ostuarved

Tingimustel:

 1. kui Eesti käibemaksukohustuslasest kauba võõrandaja või teenuse osutaja on esitanud arve, millele on märkinud 20% või 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud KMS § 40 sätestatud reisiteenuste erikorra alusel esitatud arved ja
 2. arve või arvete kogusumma konkreetse tehingupartneri osas maksustamisperioodil on vähemalt 1000 € ilma käibemaksuta (piirmäär)

NB! Seega jäävad kajastamata kõik välisriigist saadud arved. Samas võib isik INF vormil kajastada ka punktis 1 nimetatud arvete andmed, mille käibemaksuta kogusumma on väiksem kui 1000 € tehingupartneri kohta. Piirmäära arvestus eraldi tehingupartnerite lõikes:

 1. eraldi väljastatud arvetel ja eraldi väljastatud kreeditarvetel
 2. eraldi saadud arvetel ja eraldi saadud kreeditarvetel

NB! info deklareeritakse arvete lõikes, seega mida vähem arveid ühele tehingupartnerile esitatakse, seda lihtsam INF esitamine on.

INF-il kajastatakse arve, kui:
Müügiarvete andmed:

 • maksustamisperioodi(de)l, mil arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt käibe tekkimise ajale (KMS § 11) (välja arvatud kassapõhise arvestuse puhul)

Ostuarvete andmed:

 • maksustamisperioodi(de)l, mil arvel kajastatud käibemaks deklareeritakse vormi KMD lahtris 5 (sisendkäibemaksuna) (v.a kassapõhise arvestuse puhul)

Arve piirmäära arvestuses:

 • ühekordselt maksustamisperioodil, mil see kuulub esmakordselt INF-il kajastamisele

Juhised EMTA lehel: Käibedeklaratsiooni lisa esitamine alates 01.11.2014 ja käibedeklaratsiooni lisa täitmise näited

Alustava ettevõtja meelespea!

Juriidiliste isikute (va FIE) raamatupidamine toimub tekkepõhiselt mitte kassapõhiselt. Tekkepõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse raamatupidamises arvete tekkimise (väljastamise või laekumise) alusel. Kassapõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse laekumiste/maksete alusel.

 • Kandepõhise raamatupidamise näide: OÜ Muda ostab 100kg savi 30.08.2014. Talle väljastatakse arve ostu kuupäevaga 30.08.2014 ning ta tasub arve 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 2 kannet: 30.08.2014 saadi arve ja 02.09.2014 maksti arve.
 • Kassapõhise raamatupidamise näide: FIE Mati Kala ostab 5kg silku edasimüügiks. Talle väljastatakse arve 30.08.2014 ja ta tasub selle 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 1 kanne: 02.09.2014 tasuti arve.

Kontrolli, et koostad kohe alguses raamatupidamise algdokumendid õigesti!

Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend. Selleks võib olla näiteks arve, leping, tšekk, kassaorder, kviitung, lähetusaruanne, majandus-kulude aruanne, palgaorder jne. Raamatupidamise seaduse järgi peavad algdokumendil olema järgmised andmed:

 • dokumendi nimetus ja number;
 • koostamise kuupäev;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 • tehingu osapoolte nimed;
 • tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
 • majandustehingut kirjendava ettevõtte esindaja allkiri – selle allkirjaga kinnitatakse, et tehing on toimunud. Seega vajalik on selle ettevõtte esindaja allkiri, kes dokumenti oma raamatupidamises kasutab.

Käibemaksukohustuslane peab ka jälgima, et arvele oleksid märgitud:

 • arve väljastaja maksukohustuslasena registreerimise number;
 • arve saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel (näiteks kauba müümisel teise liikmesriigi ettevõtjale);
 • kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaks määratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
 • kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
 • maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Lisaks tuleb mõningatel juhtudel märkida ka viide rakendatud käibemaksumäära alusele (0%-lise käibe, maksuvaba käibe, kolmnurktehingute jms puhul).

Kõik algdokumendid tuleb säilitada 7 aastat (soovituslikud nii paberil kui digitaalselt). Töölepingu kirjalikku dokumenti tuleb säilitada töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates. Kõik olulised algdokumendid (arved, tšekid, lepingud jms) tuleb edastada raamatupidajale digitaalselt kas jooksvalt või kord kuus kuu alguses.

Ettevõtte rahad ei ole Sinu isiklikud rahad, hoia need kaks rahakotti lahus!

Maksustavad kulud:

 • Dividendid – dividende makstakse osanikele kinnitatud majandusaasta aruande alusel ja kui sissemaks osakapitali on tehtud. Välja makstud dividendidelt tuleb ettevõttel tasuda erijuhtude tulumaks määras 21/79.
 • Erisoodustused – erisoodustus on igasugune töösuhtega seoses antud hüve. Näiteks ärilõunatel oma töötaja osa arvest, ettevõtte sõiduauto kasutada andmine erasõitudeks, kaupade või teenuste tasuta andmine või müük turuhinnast madalama hinnaga jne. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79 ja erisoodustuse summa koos tulumaksuga veel ka sotsiaalmaksuga määras 33%. Erisoodustusteks loetakse ka need soodustused, mis antakse töötaja abikaasale, vanemale või lapsele.
 • Vastuvõtukulud – vastuvõtukulud on äripartnerite majutamine, toitlustamine transport ja teenindamine. Maksuvaba osa ületav summa maksustatakse erijuhtude tulumaksuga.
 • Kingitused, annetused – üldjuhul maksustatavad erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Rent ja intressid eraisikule – väljamaksja peab kinni ja kannab Maksu- ja Tolliametile tulumaksu 21%.
 • Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevad tehingud – seotud isikuteks loetakse näiteks juhatuse liikmed, osanikud, samadele omanikele või ühte kontserni kuuluvad ettevõtted jms (vt täpsem loetelu Tulumaksuseaduses).
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud – ettevõtlusega mitteseotud kuluks loetakse ka maksuametile asutud maksuintresse, seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Puuduva või nõuetele mittevastava dokumendi alusel tehtud maksed – maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.

Kui tekib küsimusi, võta meiega ühendust.

Nutitelefoniga dokumentide skaneerimine

dokumentide-skaneerimineTeil on vaja teha mõnest dokumendist, arvest või kviitungist digitaalne koopia aga printer-skanner-koopiamasinat ei ole läheduses?

Siin tuleb appi DocScan. Tegemist on nutitelefoni rakendusega, mis kasutab PDF dokumentide loomiseks sinu telefoni kaamerat.

Rakendust on väga lihtne kasutada. Dokumendi, arve või kviitungi skaneerimiseks aseta see tasasele pinnale, näiteks lauale ja tee sellest pilt. Peale seda pead valima dokumendi piirjooned ja rakendus teeb automaatselt fotole pildiparandused. Kui sellega rahule ei jää, siis saab ka käsitsi pildi kontrastsust muuta. Ka kortsus dokumendist või halva kvaliteediga pildist saab ilusa skaneeritud dokumendi. Valmis failid saab salvestada järgmistes vormingutes:

 • JPEG — üldtuntud, laialtkasutatav pildiformaat.
 • PDF — Adobe’i loodud platvormist sõltumatu vorming teksti, graafika jms esituseks.

Skaneeritud dokumendid saad salvestada telefoni, saata omale e-mailile või Dropbox’i kausta. Ja sealt saab need juba lihtsa vaevaga näiteks eRaamatupidajale edasi saata.

DocScan on rakendus iPhone nutitelefonidele ja tasuta saadaval AppStore‘s. Android telefonide kasutajatele soovitame samuti tasuta allalaaditavat rakendust CamScanner. Ja selle leiab Google Play Store‘st.

Isikliku sõiduauto hüvitise muudatus

Alates 1. septembrist 2014 kaotatakse võimalus maksta hüvitist isikliku sõiduauto kasutamisel ilma arvestust pidamata kuni 64 eurot kuus.

Alles jääb hüvitise maksmine sõidupäevikut pidades. Hüvitada võib maksimaalselt kuni 0.30 eurot kilomeetri eest kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.